O projekcie

Generalnym celem projektu jest zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego powiatu radzyńskiego poprzez stworzenie systemu informacji przestrzennej, zgodnego z wymogami dyrektywy INSPIRE w zakresie dogodnego dostępu do informacji geoprzestrzennej oraz jej efektywnego użytkowania. Projekt „System informacji przestrzennej Powiatu Radzyńskiego” składa się z kilku głównych przedsięwzięć:

SIP umożliwia gromadzenie, aktualizację i udostępnianie obywatelom i instytucjom baz danych o regionie i zjawiskach w tym regionie zachodzących oraz analizowanie i monitorowanie tych zjawisk poprzez korzystanie z usług internetowych. Dane tematyczne pochodzące z różnych baz danych są prezentowane w formie cyfrowej. Dane źródłowe pochodzą z zasobów Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim i Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do przeglądania i analizowana map oraz danych opisowych, uruchomiony został portal mapowy.