Usługi

...

Serwis WMS - ogólny

Usługa WMS prezentująca dane dostępne w portalu publicznym

http://sip.powiatradzynski.pra.pl/arcgis/services/sip/dane_tematyczne/MapServer/WMSServer

...

Serwis WMS - geodezyjny

Usługa WMS prezentująca dane dostępne w portalu geodezyjnym.

http://powiatradzynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

...

Serwis CSW

Usługa wyszukiwania metadanych

http://sip.powiatradzynski.pra.pl/metadane/csw/discovery